Việt Nam mất suất vào bán kết môn rowing tại Olympic Tokyo 2020

Rowing Việt Nam mất suất dự bán kết môn rowing tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Rowing Việt Nam mất suất dự bán kết môn rowing tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Rowing Việt Nam mất suất dự bán kết môn rowing tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Lên top