Việt Nam đếm ngược đến SEA Games 31

Các đại biểu bấm nút đếm ngược đến SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng
Các đại biểu bấm nút đếm ngược đến SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng
Các đại biểu bấm nút đếm ngược đến SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng
Lên top