Việt Nam có suất Olympic 2020 thứ 6

Tuyển thủ Đinh Phương Thành giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Q.Lượng
Tuyển thủ Đinh Phương Thành giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Q.Lượng
Tuyển thủ Đinh Phương Thành giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Q.Lượng
Lên top