Việt Nam 5 trọng tài chuẩn FIFA, ai sẽ bắt giải U23 Châu Á 2020?

Ông Trương Hồng Vũ - 1 trong 5 trọng tài FIFA của Việt Nam cũng không có tên làm nhiệm vụ ở giải châu Á. Ảnh: HA.
Ông Trương Hồng Vũ - 1 trong 5 trọng tài FIFA của Việt Nam cũng không có tên làm nhiệm vụ ở giải châu Á. Ảnh: HA.
Ông Trương Hồng Vũ - 1 trong 5 trọng tài FIFA của Việt Nam cũng không có tên làm nhiệm vụ ở giải châu Á. Ảnh: HA.
Lên top