Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Viên đạn cuộc đời”