Việc tổ chức SEA Games 31 sẽ được quyết định trong tháng 10

SEA Games 31 đã bị lùi lại và vẫn chưa ấn định được thời gian tổ chức mới. Ảnh: Bùi Lượng.
SEA Games 31 đã bị lùi lại và vẫn chưa ấn định được thời gian tổ chức mới. Ảnh: Bùi Lượng.
SEA Games 31 đã bị lùi lại và vẫn chưa ấn định được thời gian tổ chức mới. Ảnh: Bùi Lượng.
Lên top