Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Video: Xem Luiz và Terry tâng... kẹo cao su