Video: U.19 Việt Nam kết thúc hành trình tại VCK U.19 Châu Á 2016