Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Video: Trong thế thiếu người Chelsea thoát hiểm trên sân nhà trước Arsenal