Video: Thua sấp mặt West Brom 1 - 3, Arsenal lún sâu khủng hoảng