Video: FLC Thanh Hóa đòi “tẩn”, dù Trọng tài Hiền Triết đúng 100%