Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vì sao Neymar đi tất rách đá World Cup?

Chiếc tất rách của Neymar. Ảnh: Getty
Chiếc tất rách của Neymar. Ảnh: Getty