VFF xem xét lại tiêu chí “Chủ tịch phải có bằng đại học”

Cuộc họp kín giữa lãnh đạo Bộ VHTTDL và VFF tại Tổng cục TDTT. Ảnh: H.D
Cuộc họp kín giữa lãnh đạo Bộ VHTTDL và VFF tại Tổng cục TDTT. Ảnh: H.D
Cuộc họp kín giữa lãnh đạo Bộ VHTTDL và VFF tại Tổng cục TDTT. Ảnh: H.D
Lên top