VFF và tuyển Việt Nam nhận “lệnh” mới từ FIFA

Tuyển Việt Nam sẽ không được đá trận nào trong tháng 3 và 4. Các CLB cũng có quyền không nhả người cho ĐTQG. Ảnh: MT.
Tuyển Việt Nam sẽ không được đá trận nào trong tháng 3 và 4. Các CLB cũng có quyền không nhả người cho ĐTQG. Ảnh: MT.
Tuyển Việt Nam sẽ không được đá trận nào trong tháng 3 và 4. Các CLB cũng có quyền không nhả người cho ĐTQG. Ảnh: MT.
Lên top