Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

VFF và câu chuyện về “cả nhiệm kỳ ân oán”

VFF vẫn chưa chốt được ngày tổ chức Đại hội khoá VIII. Ảnh: H.A
VFF vẫn chưa chốt được ngày tổ chức Đại hội khoá VIII. Ảnh: H.A