VFF và câu chuyện về “cả nhiệm kỳ ân oán”

VFF vẫn chưa chốt được ngày tổ chức Đại hội khoá VIII. Ảnh: H.A
VFF vẫn chưa chốt được ngày tổ chức Đại hội khoá VIII. Ảnh: H.A
VFF vẫn chưa chốt được ngày tổ chức Đại hội khoá VIII. Ảnh: H.A

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM