VFF nhận “lệnh” củng cố trước thềm Đại hội

Chủ tịch VFF  nhiệm kỳ VII Lê Hùng Dũng. Ảnh: QT
Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII Lê Hùng Dũng. Ảnh: QT