Bán vé trận Việt Nam – Triều Tiên:

VFF hy vọng hơn 1 vạn khán giả tiếp sức ĐT Việt Nam