VFF đứng trước sự thua lỗ kinh tế năm 2020

Câu chuyện thầy Park có giảm lương hay không ở VFF luôn là vấn đề nhạy cảm. Ảnh: Đăng Huỳnh
Câu chuyện thầy Park có giảm lương hay không ở VFF luôn là vấn đề nhạy cảm. Ảnh: Đăng Huỳnh
Câu chuyện thầy Park có giảm lương hay không ở VFF luôn là vấn đề nhạy cảm. Ảnh: Đăng Huỳnh
Lên top