Về kiến nghị cải tổ của gần 100 cựu cầu thủ: “Một số nội dung kiến nghị không đúng”