Về cuối vòng loại 800m tự do, Ánh Viên chia tay Olympic Tokyo 2020

Ánh Viên đã chia tay Olympc Tokyo 2020 với kết quả đáng buồn. Ảnh: T.L
Ánh Viên đã chia tay Olympc Tokyo 2020 với kết quả đáng buồn. Ảnh: T.L
Ánh Viên đã chia tay Olympc Tokyo 2020 với kết quả đáng buồn. Ảnh: T.L
Lên top