Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

VĐV Olympic kiến nghị Bộ trưởng tăng chế độ tiền ăn, tiền công