VĐV bị “Tào Tháo đuổi” vẫn cố gắng về đích tại Olympic