VCK U.19 Châu Á 2016: Đánh bại Triều Tiên, U.19 Việt Nam đá như... U.19