VCK U17 Quốc gia-Next Media 2019: Thanh Hóa đánh bại ứng viên PVF

Tổ trọng tài điều hành trận đấu đã phải rút ra 2 thẻ đỏ, chia đều cho 2 đội và truất quyền chỉ đạo của trợ lí U17 Thanh Hóa. Ảnh: Hữu Phạm
Tổ trọng tài điều hành trận đấu đã phải rút ra 2 thẻ đỏ, chia đều cho 2 đội và truất quyền chỉ đạo của trợ lí U17 Thanh Hóa. Ảnh: Hữu Phạm
Tổ trọng tài điều hành trận đấu đã phải rút ra 2 thẻ đỏ, chia đều cho 2 đội và truất quyền chỉ đạo của trợ lí U17 Thanh Hóa. Ảnh: Hữu Phạm
Lên top