VCK U.17 QG Cup Thái Sơn Nam 2016 : Thắng SLNA, Đồng Tháp vào bán kết