VCK U.17 QG – CÚP THÁI SƠN NAM 2016 : Hà Nội T&T vùi dập Long An