VCK Kansai Paint Cup 2016: Chiếc Cúp bạc và điều đặc biệt từ Manchester