VAR sẽ “phất” việt vị thay trọng tài biên

Việc thông báo việt vị sẽ do VAR đảm nhận ở những tình huống trọng tài biên không chắc chắn. Ảnh: AFP
Việc thông báo việt vị sẽ do VAR đảm nhận ở những tình huống trọng tài biên không chắc chắn. Ảnh: AFP
Việc thông báo việt vị sẽ do VAR đảm nhận ở những tình huống trọng tài biên không chắc chắn. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top