Vắng Duy Mạnh, "kẻ đóng thế" Bùi Hoàng Việt Anh tỏa sáng rực rỡ

Lên top