“Văn hóa đá bóng - bóng đá” ở V.League

FIFA luôn hướng đến xây dựng, phát huy tinh thần Fair-play cho bóng đá thế giới. Ảnh: FIFA
FIFA luôn hướng đến xây dựng, phát huy tinh thần Fair-play cho bóng đá thế giới. Ảnh: FIFA
FIFA luôn hướng đến xây dựng, phát huy tinh thần Fair-play cho bóng đá thế giới. Ảnh: FIFA
Lên top