Văn Hậu trở lại tập luyện, được huấn luyện viên SC Heerenveen kèm cặp

Văn Hậu trở lại tập luyện sau 2 tháng cách ly tại nhà vì dịch COVID-19. Ảnh: SC Heerenveen.
Văn Hậu trở lại tập luyện sau 2 tháng cách ly tại nhà vì dịch COVID-19. Ảnh: SC Heerenveen.
Văn Hậu trở lại tập luyện sau 2 tháng cách ly tại nhà vì dịch COVID-19. Ảnh: SC Heerenveen.
Lên top