Văn Hậu lên đường sang Hà Lan và thông điệp từ lá cờ Tổ quốc

Văn Hậu được người thân tiễn ra sân bay. Ảnh: LƯƠNG HIẾU
Văn Hậu được người thân tiễn ra sân bay. Ảnh: LƯƠNG HIẾU
Văn Hậu được người thân tiễn ra sân bay. Ảnh: LƯƠNG HIẾU
Lên top