Văn Hậu cùng đồng đội tự nguyện giảm lương

Văn Hậu cùng đồng đội đoàn kết giúp SC Heerenveen vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: SC Heerenveen.
Văn Hậu cùng đồng đội đoàn kết giúp SC Heerenveen vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: SC Heerenveen.
Văn Hậu cùng đồng đội đoàn kết giúp SC Heerenveen vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: SC Heerenveen.
Lên top