Vấn đề của ĐKVĐ Leicester: "Chơi hết mình và kệ..."