Vấn đề của Công Phượng và HAGL: “Phải giúp cầu thủ trẻ giữ được ý chí”