Văn Bình lập công phút chót, FLC Thanh Hóa có niềm vui nhân đôi khi hạ TP.HCM