Vái trọng tài, 2 ngoại binh Hải Phòng bị treo giò 3 trận