Uy nghiêm lễ thượng cờ tại Tiền Phong Marathon 2021

Lễ Thượng cờ Giải Tiền Phong Marathon 2021 diễn ra uy nghiêm. Ảnh: Như Ý
Lễ Thượng cờ Giải Tiền Phong Marathon 2021 diễn ra uy nghiêm. Ảnh: Như Ý
Lễ Thượng cờ Giải Tiền Phong Marathon 2021 diễn ra uy nghiêm. Ảnh: Như Ý
Lên top