US Open 2021 và làn sóng trẻ của làng quần vợt thế giới

2 tay vợt trẻ gây ấn tượng cực mạnh ở nội dung đơn nữ giải Mỹ mở rộng 2021. Ảnh: US Open
2 tay vợt trẻ gây ấn tượng cực mạnh ở nội dung đơn nữ giải Mỹ mở rộng 2021. Ảnh: US Open
2 tay vợt trẻ gây ấn tượng cực mạnh ở nội dung đơn nữ giải Mỹ mở rộng 2021. Ảnh: US Open
Lên top