Ứng viên Phó Chủ tịch truyền thông VFF công bố đề án tranh cử

Nhà báo Lương Hoàng Hưng trình bày đề án. Ảnh: TT
Nhà báo Lương Hoàng Hưng trình bày đề án. Ảnh: TT
Nhà báo Lương Hoàng Hưng trình bày đề án. Ảnh: TT
Lên top