Ứng viên Nguyễn Lân Trung “bầu” ông Trần Quốc Tuấn ngồi ghế Chủ tịch VFF

Ông Nguyễn Lân Trung cho rằng phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn xứng đáng để ngồi ghế Chủ tịch VFF nhiệm kì mới.
Ông Nguyễn Lân Trung cho rằng phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn xứng đáng để ngồi ghế Chủ tịch VFF nhiệm kì mới.
Ông Nguyễn Lân Trung cho rằng phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn xứng đáng để ngồi ghế Chủ tịch VFF nhiệm kì mới.
Lên top