Ứng viên Chủ tịch VFF cần công khai đề án tranh cử

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải là ứng viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF. Ảnh: Đ.H
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải là ứng viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF. Ảnh: Đ.H
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải là ứng viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF. Ảnh: Đ.H
Lên top