Ứng viên Chủ tịch Real Madrid sớm đe dọa Zidane, muốn Ronaldo trở lại

Nếu Florentino Perez không giữ được ghế Chủ tịch, Zinedine Zidane cũng sẽ kết thúc công việc tại sân Bernabeu. Ảnh: Real Madrid
Nếu Florentino Perez không giữ được ghế Chủ tịch, Zinedine Zidane cũng sẽ kết thúc công việc tại sân Bernabeu. Ảnh: Real Madrid
Nếu Florentino Perez không giữ được ghế Chủ tịch, Zinedine Zidane cũng sẽ kết thúc công việc tại sân Bernabeu. Ảnh: Real Madrid
Lên top