UEFA xem xét tổ chức Euro 2020 vào mùa đông

Ảnh: Telegraph.
Ảnh: Telegraph.
Ảnh: Telegraph.
Lên top