UAE lên kế hoạch soán ngôi đầu tuyển Việt Nam

Đội tuyển UAE lên kế hoạch chi tiết nhằm soán ngôi đầu bảng G của tuyển Việt nam tại Vòng loại World Cup 2022. Ảnh: UAEFA
Đội tuyển UAE lên kế hoạch chi tiết nhằm soán ngôi đầu bảng G của tuyển Việt nam tại Vòng loại World Cup 2022. Ảnh: UAEFA
Đội tuyển UAE lên kế hoạch chi tiết nhằm soán ngôi đầu bảng G của tuyển Việt nam tại Vòng loại World Cup 2022. Ảnh: UAEFA
Lên top