U.23 Việt Nam và những tình yêu lý trí

Các CĐV cổ vũ cuồng nhiệt cho U.23 Việt Nam.Ảnh: Đ.H
Các CĐV cổ vũ cuồng nhiệt cho U.23 Việt Nam.Ảnh: Đ.H