U23 Việt Nam: "Thành bại luận… ông bầu"

Kì tích của U23 Việt Nam khiến những ông bầu kín tiếng nhất của bóng đá Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Ảnh: Hữu Phạm
Kì tích của U23 Việt Nam khiến những ông bầu kín tiếng nhất của bóng đá Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Ảnh: Hữu Phạm
Kì tích của U23 Việt Nam khiến những ông bầu kín tiếng nhất của bóng đá Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Ảnh: Hữu Phạm
Lên top