U23 Hàn Quốc thua sốc Malaysia, khó có cửa gặp Việt Nam

U23 Hàn Quốc thua sốc U23 Malaysia. Ảnh: The Star
U23 Hàn Quốc thua sốc U23 Malaysia. Ảnh: The Star
U23 Hàn Quốc thua sốc U23 Malaysia. Ảnh: The Star
Lên top