U22 Việt Nam từng đánh bại U22 Campuchia như thế nào?

U22 Việt Nam toàn thắng ở cả 3 lần đối đầu U22 Campuchia qua các kì SEA Games trước đây. Ảh: AFF
U22 Việt Nam toàn thắng ở cả 3 lần đối đầu U22 Campuchia qua các kì SEA Games trước đây. Ảh: AFF
U22 Việt Nam toàn thắng ở cả 3 lần đối đầu U22 Campuchia qua các kì SEA Games trước đây. Ảh: AFF
Lên top