“U.22 Việt Nam sẽ gặp khó ở 2 trận đấu cuối”

Ảnh: D.P
Ảnh: D.P